Undervisning

En-til-en opplæring

Gruppe-undervisning

Undervisning for personer med egen diagnose


Alle de som jobber for SPISS gir undervisning (opplæring, veiledning) til både fagfolk, personalgrupper og privatpersoner (inkludert personer med egen diagnose innen autismespekteret.) Undervisning bookes enten direkte med den du gjerne vil ha hjelp fra, eller via Daglig leder, dersom du er usikker på hvem av oss som er best egnet til å hjelpe akkurat deg.

Les om oss og finn kontaktinformasjon her!

En-til-en opplæring

Mange foretrekker å ha personlige timer der vi jobber med gode strategier, dette kan være personer med autisme/Asperger syndrom, foreldre eller annen familie og noen ganger også ulike typer fagfolk. I en en-til-en opplæring kan vi skreddersy opplæringen for akkurat deg, det blir personlig og konkret. Vi kan gjøre denne opplæringen enten via samtaler på vårt kontor eller hjemme hos deg, eller en mer hands-on praktisk opplæring direkte i de situasjonene der de nye strategiene skal benyttes.

Gruppe-undervisning

Vi underviser ofte i grupper. Dette er tidsbesparende og sikrer også en felles forståelse innad i gruppen. Gruppe-undervisning egner seg særlig til personalgrupper eller andre grupper av mennesker som skal bistå den eller de samme personene. gruppe-undervisning kan også gis til grupper som er opptatt av samme tema, selv om de ikke forholder seg til de samme personene med autisme.

Undervisning for personer med egen diagnose

Som nevnt under avsnittet om en-til-en undervisning, jobber vi gjerne sammen med personer i alle aldre, som selv har en diagnose på autismespekteret. Denne type opplæring handler som regel om praktiske strategier i hverdagslivet og kan dreie seg om alt fra ulike sosiale strategier til angst- eller sinnemestring, eller andre konkrete ferdigheter vedkommende måtte ønske å tilegne seg.