Priser og betingelser

Les om våre priser og betingelser her

 

 

Priser for å leie oss inn

  • Undervisning / Opplæring:  Kr. 1200,- pr. time

  • Kurs, "live" eller over nett: Kr. 2500,- pr. time

  • Reiseutgifter: Statens satser for kjøregodtgjørelse, samt bomavgifter og parkeringsavgifter. Dekning av billettpris for annen transportform.

Tillegg i pris: Ved oppdrag med lang reisetid tar vi kr 600,- pr time for reisetid.  Eventuell kostgodtgjørelse beregnes etter statens satser. Hvis aktuelt vil disse tilleggene avtales i forkant av det enkelte oppdrag.

FRIST  FOR AVBESTILLING: 24 timer i forkant av avtalen. Dersom avtalen avbestilles senere enn dette, samt ved manglende oppmøte til avtale, faktureres det for avtalen.

For oppdrag som innebærer reisemåter som krever forhåndskjøp av billetter, må avbestilling skje i tide til å avbestille uten kostnad. Ved for sen avbestilling, belastes kunden for kjøpte billetter som ikke refunderes.