Vil du jobbe i SPISS?


Har du lyst å jobbe selvstendig, ha full kontroll over egen arbeidstid og ha mulighet til kontinuerlig faglig utvikling?


Vi i SPISS trenger en ny kollega!

Vi får stadig flere oppdrag og for å klare å holde våre løfter om rask oppstart,

ingen ventetid og høy kvalitet, trenger vi flere medarbeidere!

Vi har spesialisert oss på autisme-tilstander og tilbyr spisskompetanse til foreldre, familier, barnehager, skoler, arbeidsplasser m.m. Våre kunder er både fra det offentlige hjelpeapparatet og privat-personer - over hele landet!

Her er vi: Torill, Steinar, Silje og Inger - vil du bli vår kollega?

spissfolk 2021 

Vi er opptatt av praktisk kompetanse og derfor tenker vi at real-kompetanse er viktigere enn formell kompetanse – ikke at vi har noe imot utdanning, men du MÅ ha bred praktisk erfaring!

 

SPISS ble startet i 2000, da med daglig leder, Torill, som eneste veileder. Fra ca. 2007 begynte hun å knytte til seg andre medarbeidere og pr. dato er vi 4 personer som jobber under felleshatten SPISS, (3 damer og en mann – så er du mann blir vi ekstra glade!) Vi har alle hvert vårt lille firma, men velger å presentere oss som en samlet enhet, med felles verdier, arbeidsmåter og priser.

 

SPISS ble startet i 2000, da med daglig leder, Torill, som eneste veileder. Fra ca. 2007 begynte hun å knytte til seg andre medarbeidere og pr. dato er vi 4 personer som jobber under felleshatten SPISS, (3 damer og en mann – så er du mann blir vi ekstra glade!) Vi har alle hvert vårt lille firma, men velger å jobbe under samme hatt, med felles verdier, arbeidsmåter og priser.

Dette ønsker vi oss fra deg:

 • Lang og bred praktisk erfaring innen autismefeltet
 • God kunnskap om ofte sameksisterende diagnoser (utviklingshemming, ADHD, Tourettes syndrom, angst, depresjon, OCD etc.)
 • En eklektisk innstilling til metodikk - du kjenner til og benytter ulike metoder skreddersydd for den enkelte kunde, og du er åpen for å lære deg flere metoder og innfallsvinkler
 • Evne og vilje til å jobbe selvstendig og praktisk, hands-on, i og utenfor såkalt «kontortid»
 • Gode samarbeidsevner og stor lærelyst
 • Anledning til å reise land og strand og være hjemmefra i flere dager i strekk
 • Mulighet til å benytte privat bil i jobben
 • Bosatt slik at du kan møte oss (og dine kunder) på vårt kontor i Lørenskog
 • Glad i faglige diskusjoner og åpen for andre synspunkt

Vi tilbyr:

 • Et livlig fagmiljø i stadig utvikling
 • Stor innflytelse på våre veivalg
 • Mulighet til å skaffe deg et bredt kontaktnett
 • Gode muligheter for å opparbeide egen status og verdi i vårt smale marked
 • Mange spennende og utfordrende oppgaver i hele landet
 • Stor frihet i metodevalg og kontroll med egen arbeidstid
 • Gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i spennende prosjekter
 • Mulighet til å jobbe mye og tjene bra 
Torill annonse

 

Våre betingelser:

 • Du kan benytte kontoret på Lørenskog og kontorutstyret der etter eget ønske (i samarbeid med oss andre)
 • Du blir markedsført på nett og i brosjyrer, samt i alle anledninger der vi presenterer oss, slik at du etter hvert kan bygge opp et eget navn og kundegrunnlag
 • Du får oppdrag formidlet via daglig leder, samt etter hvert direkte til deg
 • For formidling av oppdrag, benyttelse av kontor og markedsføring betaler du en fast sum pr. måned
 • Du inngår en skriftlig samarbeidsavtale med SPISS, med gjensidig oppsigelse på 3 måneder

 

Hvordan melder du din interesse?

Send oss en e-post der du forteller litt om deg selv, din kompetanse og hva du tenker du kan bidra med! Blir vi imponerte, kaller vi deg inn til en samtale, slik at vi kan sjekke hverandre litt ut og se om vi får lyst til å jobbe sammen.

Send e-post til torill@spiss.no

Her kan du lese mer om oss og vår virksomhet: www.spiss.no

 

VI GLEDER OSS TIL Å BLI KJENT MED DEG!