En-til-en veiledning


 

En-til-en veiledning betyr at veileder forholder seg til kun en enhet. Dette kan være en enkeltperson, et foreldrepar eller en enkelt-familie. Det kan altså være flere enn en person, så lenge det er snakk om nære relasjoner. Mange foretrekker å ha personlige timer der vi jobber med gode strategier, dette kan være personer med autisme/Asperger syndrom, foreldre eller annen familie, eller ulike typer fagfolk. I en en-til-en situasjoner kan vi skreddersy veiledningen for akkurat deg, det blir personlig og konkret.  Vi kan gjøre veiledningen enten via samtaler på vårt kontor, hjemme hos deg eller over nett, eller via en mer hands-on praktisk opplæring direkte i de situasjonene der de nye strategiene skal benyttes. Vi lager som regel en progresjonsplan utfra det vi er bedt om å jobbe med. Planen evalueres sammen fortløpende.

en til en veiledning

Personvern

Når vi jobber så tett som vi gjør i en-til-en veiledning, får vi ofte innsyn i tema og situasjoner som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til det vi jobber med. Det er en selvfølge at vi, som veiledere, har fullstendig taushetsplikt om alt vi får vite, også om det som ikke har med jobben vår å gjøre. Vi signerer gjerne en skriftlig taushetserklæring om du ønsker det. Og selv om vi gjerne samarbeider med andre involverte, gjør vi ikke det uten ditt samtykke. Dokumenter vi får i gjeldende sak, blir oppbevart nedlåst. Siden vi ikke har journalplikt eller plikt til å oppbevare eller gi fra oss saksdokumenter til andre, vil alle dokumenter og notater makuleres når vi er ferdige med vår jobb.

hjelp1liten

Fordeler med en-til-en veiledning

I en-til-en veiledning oppstår det en relasjon mellom den som veileder og den som mottar veiledning. Vi blir godt kjent med hverandre og jobber tett sammen. Veilederen får etter hvert en detaljert kunnskap om problemstillingen det dreier seg om og kan skreddersy både veiledningsform og tiltak for den enkelte mottaker. Dette innebærer at jobbingen blir mer "to the point" og at sjansen for å lykkes og komme raskere i mål blir større enn om man mottar mer generell og mindre personlig tilpasset veiledning. Siden både innhold, form og organisering tilpasses den enkelte, vil det heller ikke være slik at man går glipp av veiledning fordi man ikke har anledning til å møte til forhåndsbestemte tider.

Oppdrag som typisk egner seg for en-til-en veiledning

  • Du er forelder og trenger råd og hjelp angående barnet ditt
  • Du er fagperson og vil lære metoder og tiltak som kan hjelpe en eller flere personer med autisme
  • Du har selv autisme og vil jobbe med gode strategier, lure ting å gjøre, selvforståelse eller andre hverdagsutfordringer
  • Du har en partner med autisme og trenger råd og undervisning angående hvordan forstå og støtte vedkommende
  • Du har en autistisk bror eller søster og vil gjerne få hjelp til å ha det bra sammen og forstå søskenet ditt

Er du usikker på om din sak egner seg for en-til-en veiledning? Vi hjelper deg å finne ut av det!