Gruppeveiledning


 

Vi underviser ofte i grupper. Dette er tidsbesparende og sikrer også en felles forståelse innad i gruppen. Gruppeveiledning egner seg særlig til personalgrupper eller andre grupper av mennesker (for eksempel familier) som skal bistå den eller de samme personene.

Gruppeveiledning kan også gis til grupper som er opptatt av samme tema, selv om de ikke forholder seg til de samme personene med autisme. I slike tilfeller er det som regel en fordel at deltakerne i gruppen har et noenlunde likt utgangspunkt.

Gruppeveiledning kan foregå enten via nett eller ved oppmøte på vårt kontor eller annet egnet sted. 

gruppeveiledning

Personvern

Ved gruppeveiledning der deltakerne kommer fra ulike steder og forholder seg til forskjellige personer med autisme, er det viktig for oss å sikre personvernet til de det snakkes om. Det blir vanskelig å anonymisere effektivt samtidig som man skal snakke om konkrete situasjoner og hendelser. Derfor opplever ofte vi at det kan være bedre at alle deltakerne signerer en gjensidig og skriftlig taushetserklæring, der det understrekes at det man får innsyn i under gruppeveiledningen, ikke skal tas videre utenfor gruppesammenheng. Taushetserklæringen gjelder selvfølgelig også oss, som veiledere.

playmobil-451203_960_720

Fordeler med veiledning i gruppe

Det er flere fordeler med gruppeveiledning. Blant annet vil man kunne oppnå raskere og bedre læring, når man ikke bare lærer fra veilederen, men også fra hverandre. Å argumentere for noe man tror på og tenke gjennom egen praksis, er vel så lærerikt som å stille spørsmål og få svar. Og kombinasjonen av dette kan bli veldig bra!

En annen fordel er effektivitet. I stedet for å veilede en og en , kan hele teamet eller mange som jobber med det samme få veiledning og opplæring samtidig. Det sparer tid - og penger.

Og tid er viktig også i en større sammenheng - når vi veileder grupper, får også vi som veileder og gir opplæring tid til å nå mange flere enn om vi skulle møtt en og en person rundt samme tema eller fra samme arbeidsplass.

Oppdrag som typisk egner seg for gruppeveiledning

  • Dere er en personalgruppe eller et team som jobber med en eller flere personer med autisme og trenger råd, tips og opplæring i gode metoder, tilrettelegginger og tiltak
  • Dere er en personalgruppe eller et team som har behov for å jobbe dere sammen og utforme en felles måte å jobbe på
  • Dere er en storfamilie som trenger informasjon og veiledning angående et familiemedlem med autisme
  • Du er en person med autisme som ønsker å møte andre med samme diagnose for å dele erfaringer og samtidig lære og få råd angående dine utfordringer
  • Dere jobber på samme arbeidsplass, men med ulike klienter og ønsker felles opplæring/veiledning rundt saker der det er autisme
  • Dere er ansvarlige fra en kommune eller et fylke som ønsker en enhetlig kompetanse blant ansatte i relevante virksomheter

Er du usikker på om din sak egner seg for gruppeveiledning? Vi hjelper deg å finne ut av det!