PDA Kartlegging

EDA-Q

Her finner du en nedlastbar pdf av kartleggingsskjemaet for PDA

Husk at dette IKKE er en diagnostisering, skjemaet er laget i forskningsøyemed, og gir kun en antydning om hvorvidt vedkommende som skåres inn, kan ha en PDA profil.

Kartleggingsskjemaet på Engelsk (originalt dokument):

EDA-Q-EN.pdf

Kartleggingsskjemaet i godkjent norsk oversettelse:

EDA-Q-NO.pdf

Det norske skjemaet er oversatt av SPISS ved Torill Fjæran-Granum og godkjent av Elizabeth O’Nions.