CORONA OG BRUTTE STRUKTURER

Hvordan hjelpe barn og unge med ASD?


Forklare om Corona og situasjonen nå

Lag en punktliste over gode tiltak dere skal følge (vaske hender før og etter man går ut, før og etter man treffer andre folk, før og etter måltider osv., stå minst 1 meter unna folk man ikke bor sammen med, f.eks. i butikken, ikke klappe andres dyr dersom man treffer dem ute osv.)
*
Tilpass forklaringer til personens forståelsesnivå. Vær konkret og tydelig og snakk om hvordan viruset kan smitte og at det derfor er lurt å være minst mulig sammen med folk utenfor familien.
*
Fortell at det er Norges regjering og helsemyndighetene som har bestemt hva som er lov og lurt å gjøre nå og at dette gjelder alle i landet.
*
Vær gjerne enig med personen i at dette er «dumt» eller «kjedelig», men understrek samtidig at det er sånn det må være nå og at det er regjeringen og helsemyndighetene som bestemmer når vi kan begynne å ha det slik som før igjen.
*
For de som trenger visuell støtte til slike forklaringer – bruk det de kjenner fra før. Gi den informasjonen de spør etter – ikke mer. Svar på det de spør om – ikke fall for fristelsen til å gå «i dybden» på noe de ikke har spurt om.

*

Du kan lage forklaringen i mange ulike format. Her skal du få eksempler på tre måter å lage en visuell forklaring på, nemlig som liste med tegninger, som en sosial historie og som en tegneseriesamtale.

Eksempel på liste:

Bildene er hentet fra Arasaac Pictogrammer

bildeliste stor

Under kan du laste ned en PDF av listen:

Bildeliste om Korona.pdf

Eksempel på sosial historie:

Om Corona-viruset

Noen ganger kan vi bli syke. Det er vanlig. Vi kan bli syke av bakterier og av virus.

De som er syke kan smitte andre de er sammen med, slik at de også blir syke. Sånn er det. 

Nå er det et virus som kalles Corona som mange har blitt smittet av. Det er mange som forteller om Corona-viruset, både på TV, i radioen, på internett og i avisene.

Jeg blir kanskje litt redd for å bli syk. Det er helt vanlig.

De som kan mye om sykdom har gitt oss noen gode råd, slik at vi kanskje ikke blir smittet og at vi ikke smitter andre. Det er:

  • Vi skal vaske oss godt på hendene både før og etter vi er på do, vi spiser og vi går ut og kanskje treffer andre mennesker.
  • Når vi treffer andre mennesker enn de vi bor sammen med, er det lurt å stå minst 1 meter unna dem.
  • Hvis vi treffer noen som har et dyr med seg er det lurt å ikke klappe eller kose med det dyret.

Når vi følger disse rådene er vi flinke og hjelper til med at ikke så mange blir syke!

Det er bra!

 

Under kan du laste ned en PDF av historien:

Sosial historie.pdf

Eksempel på tegneserie samtale:

Bildene er hentet fra Arasaac Pictogrammer

Tegneseriesamtale

Under kan du laste ned en PDF av tegneseriesamtalen:

Tegneseriesamtale.pdf

Skape trygge strukturer og rutiner hjemme

Lag en visuell plan (bilder, symboler eller skrift) for hvordan hver dag blir. Bruk den formen personen kjenner fra før fra planer på skole/jobb etc.
*
Velg for eksempel 1 hovedaktivitet hver dag (i stedet for der skolen, barnehagen eller annet som er avlyst, skulle foregå) – noe hyggelig som personen liker og som er innenfor det som helsemyndighetene tilrår.
*
I tillegg kan dere sette opp vanlige rutineaktiviteter som å stå opp,
gå på badet, spise måltider, se TV osv.

Eksempel på en plan:

Bildene er hentet fra Arasaac Pictogrammer

plan

Under kan du laste ned en PDF av planen:

plan.pdf

Ressurser

Her har du noen linker til ressurser du kan bruke!

Statsministeren svarer på spørsmål fra barn: https://www.facebook.com/dagbladet/videos/530756817837316/

*

Råd fra helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-om-a-snakke-med-barn-og-unge-om-koronavirus-covid-19

*

Råd fra Helsenorge.no: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide