Innhold i kurset Skoleangst ved utviklingsforstyrrelser

til Hero 2880 x 1200.jpg

Modul 1: Skoleangst ved utviklingsforstyrrelser

Her lærer du hva skoleangst innebærer, hva som kjennetegner diagnosene som tilhører kategorien utviklingsforstyrrelser og hvordan skoleangst kan identifiseres hos disse elevene. Du vil også lære om vanlige vegringsstrategier og om hvordan du kan kartlegge mulige årsaker til redusert skoledeltakelse.

Modul 2: Mulige årsaker til skoleangst

Deretter skal vi se nærmere på mulige årsaker til skoleangst. Vi kommer innom risikofaktorer hos eleven, inkludert det å ha en PDA-profil, samt mulige årsaker i hjemmet og på skolen. Du vil også få kunnskap om en stressmodell og hvordan denne kan brukes både for å kartlegge stressfaktorer og for å regulere elevens belastninger.

Modul 3: Forebyggende tiltak på skolen og hjemme

I denne modulen er fokuset på forebygging av skoleangst. Det vil handle om hva det er viktig å vite om den enkelte elev, hvordan du best kan tilrettelegge og hvordan voksnes væremåte har betydning. Du vil lære om affektmodellen, lavaffektiv tilnærming og PDA-strategier, samt få en oversikt over noen av de anbefalte metodene og hjelpemidlene for denne elevgruppen.

Modul 4: Motivasjon

Her lærer du om hva motivasjon er, samt om ulike motivasjonsmetoder. Du vil få kunnskap om hvordan du kan tilpasse motivasjonsarbeidet til ulike elever og tema. Metoder du vil lære er tegnøkonomi, atferdsavtaler, å benytte elevens interesser i undervisningen og Steinen-i-vannet-metoden. I tillegg vil du lære om forsterkningsprinsipper som ligger bak alt motivasjonsarbeid.

Modul 5: Tiltak når skoleangst er under utvikling

Du vil lære om ulike tiltak du kan iverksette når skoleangst er under utvikling, slik at du kan dempe angsten og forhindre at problemet blir større. Du lærer om tilpassing av undervisning og hvordan du møter eleven når det gjelder læringsstil, nivå, dagsform og kommunikasjon. Du vil også få kunnskap om hvordan du kan registrere effekten av de tiltakene du setter igang.

Modul 6: Tiltak når eleven er helt eller delvis hjemme fra skolen

Vi fokuserer på hva du kan gjøre for å hjelpe eleven tilbake til skolen, når eleven allerede har begynt å holde seg hjemme. Du vil lære hvordan skole og hjem kan holde kontakten, hvordan du starter prosessen med tilbakeføring til skolen og om alternativer til å komme tilbake til skolen.

Modul 7: Sertifisering

Til slutt får du tilgang til 50 spørsmål fra hele kurset. Dersom du ønsker dokumentasjon på bestått kurs, kan du svare på disse spørsmålene. Når du har minimum 85% riktige svar, vil du få et sertifiseringsbevis, som du kan laste ned og bruke når du skal søke ny jobb eller i andre sammenhenger der du har behov for å dokumentere kompetansen din.